Vreemd in Voorschoten

fotoproject

Anno 2018 zou je denken dat er met betrekking tot vreemdelingen een meer genuanceerd beeld is ontstaan. Nederland is door de eeuwen heen een haven geweest waar vreemdelingen uit heel Europa konden aanmeren. De laatste jaren staat alleen nog maar de komst vluchtelingen in de belangstelling. Het lijkt er zelfs op alsof je jezelf moet indelen in twee kampen. Of je bent voor of je bent tegen.

Dit gaat helaas voorbij aan de werkelijkheid die veelal complexer is. Bovenal gaat het voorbij aan de mens achter de vreemdeling. Geen enkel mens is namelijk hetzelfde.

Met dit fotoproject verwachten we niet dat we de issues rondom de thematiek kunnen oplossen. Wel kunnen we een andere en meer positieve insteek kiezen. In dit project willen we laten zien waar mensen zich thuis voelen in Voorschoten. Het komt allemaal neer op een simpele vraag:

“waar wordt je blij van wat typisch Nederlands is”.

Ik wil je graag fotograferen op een plek waar jij je prettig voelt in Voorschoten. Dit maakt dat het portret ook iets persoonlijks krijgt, iets wat jij laat zien aan anderen. Gelukkig sta je hier niet alleen, want anderen laten ook dit stukje van zichzelf zien.

De enige voorwaarde om mee te kunnen doen aan dit project is dat je in Voorschoten woont en in een ander land geboren bent.

error: Content is protected !!