Het werken in projecten is een creatieve manier om met fotografie bezig te zijn. Het mooie hiervan is dat de foto’s die dan gemaakt worden niet alleen op zichzelf staan, maar ook onderdeel zijn van een groter geheel. Foto’s zijn dan onderdeel zijn van een verhaal. Ik werk graag een thema uit in beelden. Op deze manier kun je een thema echt uitwerken en krijgt het ook meer body en ook meer zeggingskracht. Hieronder noem ik voorbeelden van projecten waar ik mee bezig ben of waarvoor u mij kunt benaderen:

  • Op Mijn Kist: Binnen dit thema maak ik portretten van mensen waarbij we samen kijken hoe zij herinnerd willen worden. Lees hier meer of meld je aan!
  • Project All Around The World. In dit project ben ik op zoek naar werkende concepten en voorbeelden in de palliatieve zorg voor kinderen. Het gaat dan in essentie om mensen die met positieve kracht en weinig middelen toch de juiste zorg weten te regelen. Door dit project willen we anderen inspireren om deze broodnodige zorg aan elk kind die dit nodig heeft te kunnen bieden. In samenwerking met de ICPCN is de voorbereiding voor dit project in volle gang. Als je meer wilt weten, op de hoogte gehouden wilt worden van de vorderingen of een bijdrage wilt leveren aan de totstandkoming van dit project neem dan contact op.
  • Visie in Beeld: Op een unieke manier weet ik de mensen binnen uw organisatie beeldend te koppelen aan de visie en missie die u wilt uitstralen. De manier waarop organisaties beelden naar buiten brengen vertellen de klant onbewust over wat er belangrijk gevonden wordt. Wilt u meer weten neem dan contact op.

Om als fotograaf tot een goed resultaat te kunnen komen is belangrijk om een verbinding te voelen met projecten waar ik in participeer. Alleen op deze wijze doe ik ook recht aan mijn persoonlijke missie waarin ik mensen in hun essentie in beeld probeer te brengen en daarmee de schoonheid te tonen van verschillen en veelkleurigheid.